Aktualności
Pierwszy krok zrobiony
2019-02-18

Dziś w Urzędzie Gminy Zakrzewo odbyła się konferencja prasowa w sprawie inicjatywy utworzenia na terenie gminy Zakrzewo, która stanowić ma trzon tego obszaru, Parku Krajobrazowego „Krajna”. Park ma objąć swoim zasięgiem również fragmenty  gmin Lipka, Złotów i Łobżenica.Inicjatywę ta pochodzi od Polskiego Klubu Ekologicznego, który wystosował do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oficjalny wniosek, który na posiedzeniu w miniony czwartek, 14 lutego, został jednogłośnie przyjęty i skierowany do realizacji.  

Obecni na konferencji członek Zarządu Województwa Jacek Bogusławski, radny sejmiku Henryk Szopiński wraz z  Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Januszem Łakomcem i jego zastępcą, Pawłem Śliwą w obecności gospodarza gminy, wójta Marka Buława przedstawili zarys działań koniecznych to podjęcia w celu realizacji zadania. Omówiono szanse i zagrożenia a także korzyści i możliwości jakie daje utworzenie na terenie gminy parku krajobrazowego.  

Jak podkreślali goście z Poznania, podjęcie tych działań jest wynikiem oddolnej inicjatywy ekologów, bez której utworzenie parku nie byłoby możliwe. Terenem proponowanym do objęcia są głównie obszary leśne, łąkowe i jeziorne szeroko pojętego Pojezierza Krajeńskiego; jego trzon stanowić mają Bory Kujańskie oraz Dolina Łobżonki, stanowiące tereny o dużych walorach krajobrazowych. 

Osiągnięcie porozumienia w tym temacie może wcale nie być łatwe, bo konieczne jest pogodzenie czasem sprzecznych ze sobą interesów różnych stron a wszystkie najważniejsze uzgodnienia, łącznie z określeniem granic i nazwy parku, jeszcze przed nami. Pole do dyskusji zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców i miłośników przyrody jest otwarte. Zaznaczyć należy, że od pomysłu i podjęcia inicjatywy do jej pełnej realizacji droga jest daleka, zaś dzisiejsza konferencja to póki co pierwszy krok.  W celu dalszego procedowania wymagane są m. in. stosowne opinie, konsultacje i wiążące decyzje  Rad Miast i Gmin poszczególnych samorządów. 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy