Aktualności
Informacja o przebudowie drogi
2018-12-03

Wójt Gminy Zakrzewo informuje, że przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m i długości 1,20 km, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 12,42  położone w obrębie ewidencyjnym 0030 – Wersk, została zrealizowana z udziałem środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 86 600,00 zł, zgodnie z umową nr 537/2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy