Aktualności
Kadencja 2018-2023 rozpoczęta
2018-11-26

 

W piątek w historycznej sali Rodła Domu Polskiego odbyła się pierwsza, uroczysta sesja nowej Rady Gminy Zakrzewo. Najważniejszym jej elementem było odebranie zaświadczeń o wyborze i zaprzysiężenie nowo wybranych radnych i wójta.

Wśród gości obecnych na sesji byli m.in. starosta Ryszard Goławski  z zastępcą, Małgorzatą Sameć, radny powiatowy Michał Falba, wójt gminy Lipka Przemysław Kurdzieko, były wójt Jerzy Podlewski, pan Alfons Tomke, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, znajomi i członkowie rodzin wybranych radnych a także uczniowie szkoły, dla których była to wspaniała lekcja demokracji lokalnej.

Po odebraniu zaświadczeń z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, Krystyny Wojtasik, radni i wójt złożyli uroczyste ślubowanie po którym już oficjalnie objęli mandat na kolejne pięć lat. Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość składu nowej rady stanowią kobiety. Po części oficjalnej nadeszła pora gratulacji i podziękowań.

Nie zabrakło słów wsparcia ze strony odchodzącego wójta, Henryka Dobrosielskiego, który Markowi Buławie życzył powodzenia w nowej roli. Wójt Buława po złożeniu przysięgi podziękował wszystkim za wsparcie i wyraził wolę współpracy ze swoim poprzednikiem, starostą i wszystkimi radnymi oraz sołtysami. Następnie radni przeszli do wyboru prezydium oraz składu poszczególnych komisji stałych.

Do czasu głosowania nad wyborem przewodniczącego obrady prowadził radny-senior, Czesław Greczyło. Radni zgłosili tylko jedną kandydaturę na stanowisko przewodniczącego i został nim jednogłośnie wybrany Krzysztof Doroszuk; funkcja wiceprzewodniczącego przypadła Czesławowi Grzeczyło. Skład osobowy poszczególnych komisji stałych w kadencji 2018-2023 prezentuje się następująco:

Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego
Ewelina Orzechowska – przewodnicząca
Czesław Greczyło – członek
Kamilla Byra – członek
Damian Sieg – członek

Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy
Adam Czarnotta – przewodniczący
Grzegorz Kaczmarek – członek
Mateusz Wiebskowski – członek

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych
Dorota Kowalczyk – przewodnicząca
Renata Barabasz – członek
Paulina Kierzek – członek
Katarzyna Thomas – członek

Komisja Rewizyjna
Stanisław Pasisz – przewodniczący
Justyna Cieślik – członek
Barbara Pikulik – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Dorota Kowalczyk – przewodnicząca
Adam Czarnotta – członek
Ewelina Orzechowska – członek

Pod głosowania poddano też wysokość diet dla radnych i wynagrodzenia dla wójta gminy Zakrzewo. Ustalono, że włodarz gminy będzie zarabiał 8960 zł brutto; diety dla radnych wyniosą 400 zł/miesiąc przy czym każda nieobecność na posiedzeniu komisji lub sesji rady będzie skutkowała obcięciem 30% kwoty (miesięcznie nie więcej jednak niż 60%). Wysokość diety przewodniczącego RG i przewodniczących poszczególnych komisji pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniej kadencji i wyniosą odpowiednio 1200 zł i 600 zł.

Relacja video z sesji TUTAJ

KM, foto KM i 1xDS


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy