Aktualności
Ku czci Niepodległej
2018-11-13
Mieszkańcy Zakrzewa, podobnie jak mieszkańcy całego kraju, godnie i na poziomie uczcili wielki jubileusz 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Na złotowszczyźnie obchody te połączone są z setną rocznicą Powstania Wielkopolskiego - dla Wiekopolan ma to równie doniosłe znaczenie. Ponadto mieszkańcy Gminy Zakrzewo czczą również w 2018 r. 80. rocznicę I Kongresu Polaków w Niemczech, podczas którego uchwalono V Prawd Polaków w Niemczech.
Rangi temu wydarzeniu dodał fakt, że były to obchody na poziomie powiatowym. Między innymi z tego powodu program został podzielony na trzy części, spośród których główne odbyła się w sobotnie popołudnie.
Spod Urzędu Gminy delegacje, poczty sztandarowe a także przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście przeszli pod pomnik Obrońców Polskości Ziemi Złotowskiej 1772-1945, bohaterów tej ziemi, których walka o niepodległość i powrót do Macierzy była dłuższa aniżeli rodaków w innych częściach kraju. Rozpoczęto od wspólnego odśpiewania pełnych czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego, po czym apel pamięci odczytał prowadzący uroczystości Krzysztof Doroszuk.
Przemówienie wygłosił starosta Ryszard Goławski, który podkreślał doniosłe znaczenie jubileuszu i samej uroczystości kładąc przy tym duży nacisk na historię lokalną. Ocenił, że bohaterowie dzięki którym dziś żyjemy w wolnym kraju to nie tylko wielkie nazwiska, ale i codzienna praca całych pokoleń.
Gmina Zakrzewo jest doskonałym przykładem regionu o skomplikowanej i trudnej historii, jednak polskość na tych ziemiach przetrwała, co więcej społeczeństwo lokalne po dziś dzień wyróżnia się wysokim poziomem patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny. Pieśni patriotyczne odśpiewał chór złożony z członków wszystkich zespołów śpiewaczych z terenu gminy, następnie zaś delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem.
Warto zaznaczyć, że w obchodach udział brało bardzo wielu mieszkańców, zarówno osób dorosłych jak i dzieci, delegacje licznych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, samorządowcy, orkiestra dęta, chórzyści czy harcerze. Wszyscy w biało-czerwonych barwach. Spod pomnika zgromadzeni przeszli Szlakiem Pięciu Prawd Polaków na promenadę nad jeziorem Proboszczowskim, gdzie oficjalnie oddano do użytku wytyczoną trasę.
Łącznie sześć głazów tworzy nową gminną atrakcję. Każdy z kamieni został starannie obrobiony w taki sposób, aby na zewnętrznej stronie znalazły się treści nawiązujące do lokalnej historii. Najbardziej okazały spośród nich stanął przy pomniku i stanowi punkt startowy szlaku;  wypisano na nim pełną treść wszystkich pięciu prawd, do których tło stanowi obecna mapa Polski. Dzięki temu w przestrzeni publicznej  już stale obecne będą treści będące dziedzictwem historycznym Ziemi Złotowskiej, nie ma bowiem możliwości bardziej trwałego ich upamiętnienia, jak zapisanie w kamieniu.
Otwarcie miało charakter symboliczny, bo wstęgę na kamieniu z drugą prawdą przeciął Zasłużony Obywatel Gminy Zakrzewo i jednocześnie ostatni żyjący uczestnik Kongresu Berlińskiego i naoczny świadek ustanowienia prawd, pan Alfons Tomke w asyście wójtów: kończącego kadencję Henryka Dobrosielskiego i elekta Marka Buławy. 
Wcześniej proboszcz parafii Ks. Andrzej Choroba pobłogosławił szlak i zwrócił uwagę obecnym, że prawdy choć zostały wykute w kamieniu powinniśmy mieć przede wszystkim w sercu i nimi się kierować w codziennym postępowaniu. Uroczystości wzbogaciły występy chóru, który wykonał pieśni patriotyczne, a także akompaniament Młodzieżowej Orkiestry Dętej i występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. Po zakończeniu części oficjalnej na uczestników czekał poczęstunek, kawa, herbata i wojskowa grochówka.
W niedzielę msza o godzinie 11:30 miała uroczystą oprawę i sprawowana była w intencji Ojczyzny. Punktualnie w południe wszyscy wierni odśpiewali hymn Polski tym samym włączając się do ogólnokrajowej akcji. Po południu Dom Polski zorganizował biesiadę patriotyczną. Spotkały się tam całe grupy mieszkańców w różnym wieku, od najmłodszych po seniorów. Biesiadę prowadziła kapela Rypcium Pypcium i polegała ona na wspólnym śpiewaniu dwudziestu pieśni patriotycznych-legionowych.
Zabawa była wspaniała, mimo powagi święta zakrzewianie pokazali, że potrafią radośnie świętować. Organizatorami uroczystości był samorząd Gminy Zakrzewo i Powiatu Złotowskiego oraz Dom Polski w Zakrzewie.
 
Przypominamy, iż ostatni akord obchodów jubileuszowych odbędzie się 18 listopada (niedziela) o 16:00 w Sali Rodła Domu Polskiego, gdzie wystąpi Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów. 
 
Foto: 8xKM, 2xDS

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy