Aktualności
Szansa dla bezrobotnych i biernych zawodowo
2018-06-05

Uprzejmie informujemy, że 18 czerwca 2018r. WARP Sp. z o.o. rozpoczyna nabór w projekcie FirmaiTy dotyczącym wsparcia na rozpoczęcie działalności dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 30. roku życia, które jednocześnie: są osobami w wieku powyżej 50 lat i więcej lub są osobami o niskich kwalifikacjach, lub są kobietami, oraz zamieszkują w Wielkopolsce, a także nie prowadziły działalności gospodarczej  w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Dodatkowym atutem, podnoszącym atrakcyjność działalności gospodarczej, jest zaplanowanie: utworzenia dodatkowego miejsca pracy, założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation), założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).  Szczegółowe informacje dostępne są od 4 czerwca 2018 r. na stronie internetowej www.warp.org.pl. W związku z powyższym zachęcamy do informowania mieszkańców i osoby zgłaszające się do Urzędu o możliwości otrzymania wsparcia na otwarcie własnego biznesu. Jednocześnie, w przypadku, gdy Państwa Instytucja wyraża zainteresowanie, WARP Sp. z o.o. może przesłać materiały informujące o powyższym. W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel. 61 65 06 240, 61 65 06 214 lub 61 65 63 500.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy