Aktualności
Trwa budowa targowiska w Zakrzewie
2018-05-28

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że w dniu 7 maja br. została wybrana oferta na wykonanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pn. „Budowa targowiska w Zakrzewie”, które będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania  „Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wybrano ofertę złożoną przez firmę TIVOLO sp.j. Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka, ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo, która wykona zadania za kwotę 161 198,42 zł


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy