Aktualności
Dożynki 2018 w Starej Wiśniewce
2018-05-16

Podczas spotkania sołtysów z władzami omówione zostały najbardziej istotne kwestie, w tym te związane z organizacją gminnego święta plonów. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sołectw gminy Zakrzewo. Główną kwestią był temat organizacji tegorocznych dożynek, jednak dyskusja została szybko zamknięta, bo chęć organizacji imprezy wyraziła Stara Wiśniewka i to właśnie ta wieś będzie pełniła rolę gospodarza.

Ostateczny termin nie został jeszcze potwierdzony, ale najprawdopodobniej będzie to niedziela 9 września (ewentualna zmiana może być podyktowana "kolizją" z datą dożynek powiatowych).  Kolejną kwestią był temat realizacji tegorocznych inwestycji w ramach funduszy sołeckich, na które gmina przeznaczyła nieomal 240 tysięcy złotych.

Wykonywanie ustaleń zebrań wiejskich w wielu przypadkach dopiero się rozpoczyna, ze względu na trwający sezon budowlany i sprzyjającą pogodę można liczyć się jednak ze wzmożoną dynamiką prac w nadchodzących tygodniach i miesiącach. W wolnej dyskusji sołtysi zgłaszali swoje prośby, które dotyczyły głównie dróg lokalnych, w tym powiatowych i gminnych.

KM


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy