Aktualności
Odznaczenia i awanse
2018-05-15

Powiatowy Dzień Strażaka obchodzono w siedzibie komendy powiatowej PSP w Złotowie. W uroczystościach, prócz strażaków, udział brali również przedstawiciele władz samorządowych oraz gość specjalny – bryg. Andrzej Bartkowiak, Wielkopolski Komendant Wojewódzki. Nagrody i wyróżnienia przyznane z okazji Dnia Świętego Floriana miały dwojaki charakter: ze strony strażackiej druhowie otrzymali wyróżnienia, medale, nagrody i awanse na wyższe stopnie służbowe, zaś ze strony samorządu powiatowego zostały przyznane tytuły „Ochotnicza Straż Pożarna roku”, „Strażak roku” i „Działacz roku”.

Awanse w stopniu służbowym  otrzymali: do stopnia młodszego brygadiera st. kpt. Krzysztof Karabasz, do stopnia starszego kapitana kpt. Jarosław Kołak, do stopnia kapitana: mł. kpt. Krzysztof Olczak, mł. kpt. Krzysztof Krawczyk, mł. kpt. Przemysław Jasiłek, mł. kpt. Łukasz Goździejewski, mł. kpt. Piotr Manikowski. Do  stopnia starszy aspirant  awansowany został asp. Arkadiusz Mielke. Kolejni funkcjonariusze otrzymujący wyższe stopnie zawodowe: starszy ogniomistrz, ogn. Aleksander Pasisz, ogn. Łukasz Jałoszyński, do stopnia ogniomistrz mł. ogn. Wojciech Baranowski, mł. ogn. Bartosz Waldowski, do stopnia mł. ogniomistrza st. sekc. Piotr Gapa, st. sekc. Piotr Poczekajło, st. sekc. Waldemar Szwałek. Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP  bryg. Andrzej Bartkowiak  przyznał nagrody finansowe następującym funkcjonariuszom: st. kpt. Jarosławowi Kołak, bryg. Leszkowi Wójcikowi kpt. Krzysztof Olczakowi, st. ogn. Łukaszowi  Jałoszyńskiemu.

Komendant Powiatowy PSP w Złotowie awansował: do stopnia starszego strażaka str. Macieja Palacza, str. Pawła Baranowskiego, str. Łukasza Michoń. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało: „Złoty Znak Związku OSP RP”: dh Marianowi Kulpie z OSP Kleszczyna, „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza”: dh Alfonsowi Schauer z OSP Głomsk. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP im.  Generała Taczaka w Poznaniu  nadało: „Medal złoty za Zasługi dla Pożarnictwa”  dh Mateuszowi Wiebskowskiemu z OSP Zakrzewo. 

Starosta powiatu złotowskiego wyróżnił tytułami honorowymi  jednostki i strażaków powiatu złotowskiego  w następujących kategoriach „Jednostka roku, Działacz roku i Strażak roku 2017”. Jednostką roku 2017 została: OSP w Zalesiu, OSP w Osówce, OSP w Kleszczynie. Działaczem roku 2017 został: Konrad Kopkiewicz z OSP Lotyń, Paweł Kamiński z OSP Radawnica, Jan Mucha z OSP Osowo. Strażakiem roku 2017  zostali: Alicja Garcon z OSP Lipka, Patryk Maniak z OSP Lipka, Michał Falba z OSP Zakrzewo-PSP Złotów, Piotr Gapa z OSP Złotów-PSP Złotów.            

Na podst. inf. PSP Złotów, fot. Starostwo Powiatowe w Złotowie       


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy