Aktualności
Uchwały antysmogowe wchodzą w życie
2018-04-12

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli uchwały, które wprowadzają również dla tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:
a) Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
b) Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl oraz na stronie zakrzewo.org.pl w zakładce Ochrona Środowiska - Uchwały antysmogowe (przejdź) .

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy