Aktualności
Umowa na Towarową podpisana
2018-03-21

Dziś w Urzędzie Gminy Zakrzewo została podpisana umowa na przebudowę ulicy Towarowej i drogi dojazdowej do budowanego osiedla. Dokument podpisali właściciel firmy – Ryszard Serówka oraz wójt gminy Zakrzewo, Henryk Dobrosielski w obecności inspektora nadzoru Zbigniewa Pająka.

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu nawierzchni drogi gminnej wraz z wykonaniem zjazdów, chodników i oczyszczeniem istniejących rowów. Na miejscu istniejącej nawierzchni powstanie nowa z mieszanki mineralno – bitumicznej o szerokości 5 m. W ramach przebudowy ulicy Towarowej zaprojektowano także przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi – ulicami Woj. Polskiego i Sikorskiego.

Prace budowlane rozpoczną się lada dzień, o wszystkich terminach i ewentualnych utrudnieniach mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Termin zakończenia robót przewidziano na koniec sierpnia br. 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy