Aktualności
Alfons Tomke doceniony przez Senat
2018-03-05

W niedzielę w Zakrzewie odbyły się uroczyste obchody 80 rocznicy I Kongresu Berlińskiego i ustanowienia V Prawd Polaków. W niedzielę, 6 marca 1938 r. w kilku kościołach Berlina odbyły się Msze św. w intencji ”Polactwa w Niemczech”, zaś w Theater des Volkes kongres otworzył ks. Dr Bolesław Domański, prezes ZPwN. Na scenie odsłonięto Kaplicę Matki Boskiej Radosnej, olbrzymi znak Rodła i jasno-zielony liść lipowy – znak młodzieży polskiej w Niemczech.

Następnie, na zakończenie obrad, Delegaci Związku Polaków w Niemczech ogłosili Pięć Prawd Polaków, swojego rodzaju drogowskaz dla ludności polskiej, które stanowiły ideową podstawę działalności ZPwN.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, która miała wyjątkowy charakter: uświetniła ją oprawa muzyczna chóru Tęcza, Wrzos i Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej; udział w niej brały liczne delegacje, poczty sztandarowe i mieszkańcy całej gminy.  Nie zabrakło przedstawicieli władz różnych szczebli, począwszy od senatora Mieczysława Augustyna, poprzez starostę Ryszarda Goławskiego, wicestarostę Daniela Sztycha po wójta gminy Henryka Dobrosielskiego.

Obecny był również pan Alfons Tomke z rodziną. Po zakończeniu sumy uczestnicy mszy zebrali się przy grobach, gdzie oddano szczególny hołd księdzu patronowi Bolesławowi Domańskiemu – delegacje i osoby prywatne złożyły wiązanki kwiatów na jego grobie. Odmówiono także zakrzewską modlitwę za sąsiadów, odczytano hasło Związku Polaków w Niemczech, o oprawę artystyczną zadbała zaś orkiestra.

Część oficjalna odbyła się w Sali Rodła Domu Polskiego. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i Pieśni Rodła nastąpił najważniejszy element akademii rocznicowej – pan Alfons Tomke z rąk senatora Mieczysława Augustyna otrzymał Medal Senatu RP.

Warto przypomnieć, że Medal Senatu został wydany z okazji 500-lecia istnienia Senatu w Polsce i przyznawany jest wyjątkowym Polakom za szczególne osiągnięcia na rzecz kraju.

Senat ustanowił rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła w trosce o to, aby Naród Polski wspomniał i oddał należny hołd Polakom spod Znaku Rodła z okresu międzywojennego, Polakom, którzy trwali przy mowie i wierze ojców.

Z tego też powodu należy docenić rangę odznaczenia dla pana Alfonsa. Po wystąpieniach i przemowach gości odbyła się poświęcona tematyce patriotycznej część artystyczna w którą zaangażowani byli również najmłodsi mieszkańcy gminy.

Fot. zlotowskie.pl, Starostwo Powiatowe, Andrzej Ławniczak


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy