Aktualności
W Zakrzewie z senatorem
2018-01-24

Udział, prócz senatora Augustyna, brali także m.in. prezydent Piły Piotr Głowski, przewodniczący komisji budżetowej Rady Miasta Piły Jacek Bogusławski, radny sejmiku Henryk Szopiński, wójt gminy Zakrzewo Henryk Dobrosielski, wójt gminy Złotów Piotr Lach, wójt gminy Białośliwie Krzysztof Rutkowski, burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś, burmistrz Krajenki Stefan Kitela, wiceburmistrz Złotowa Małgorzata Chołodowska, wiceburmistrz Wyrzyska Tadeusz Perliński, dyrektorzy domów kultury Barbara Matysek-Szopińska i Marta Lasota, prezes Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie Wiktor Kaaz i prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Rolnik w Złotowie Kazimierz Brewka.

Rok 2018 został przez Senat ogłoszony, na mocy specjalnej uchwały, Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła, co nakłada nie tylko na polityków, ale i samorządowców swego rodzaju misję. W gminie Zakrzewo prace nad specjalnym charakterem tegorocznych wydarzeń są już w toku o czym na bieżąco informujemy, jednak celem spotkania było ustalenie szerszego, regionalnego wymiaru tym inicjatywom. Senator Augustyn zapewnił, iż Alfons Tomke z Zakrzewa, jedyny żywy świadek wydarzeń sprzed ośmiu dekad, w imieniu całej Izby Wyższej, otrzyma Złoty Medal Senatu. Zaproponował także, by przywrócić do życia Laur Krajeński, który mógłby być chociażby specjalną nagrodą dla szkół, które wykażą się wyjątkową aktywnością i pomysłowością w tym roku.

Jak zgodnie podkreślali obecni, największy nacisk należy położyć na edukację dzieci i młodzieży. Prezydent Głowski przyznał, iż wiedza z zakresu historii ziem Pogranicza a także znajomość Pięciu Prawd Polaków wśród pilskiej młodzieży jest bardzo niska i należy to bezwzględnie zmienić chociażby poprzez kilkunastominutowe pogadanki w ramach zajęć. M. Augustyn zasugerował, by do każdej szkoły w regionie trafiły specjalnie przygotowane tablice edukacyjne z treścią prawd. Stefan Kitela zauważył, że tak jak Zakrzewo ma księdza Domańskiego, tak Krajenka Wacława Frankowskiego i zapewne każda z gmin i miast ma jeszcze swoich nie do końca odkrytych i dobrze poznanych przez mieszkańców bohaterów czasów przedwojennych i późniejszych. Nic nie buduje tak dobrze świadomości historycznej i patriotycznej, jak znajomość własnych korzeni i dziejów małej ojczyzny.

Barbara Matysek-Szopińska przedstawiła inicjatywy, jakie w bieżącym roku zrealizowane zostaną na terenie gminy Zakrzewo. Będzie to m.in. przygotowanie opracowania z opowieściami, wyznaniami żyjących jeszcze świadków tamtych czasów, koncert orkiestry kameralnej Polskiego Radia Amadeus, Akademia Rocznicowa 80-lecia Kongresu Berlińskiego, konferencja na temat postaci ks. Domańskiego, mobilna wystawa poświęcona twórczości Janiny Kłopockiej czy XII Sejmik Młodzieży.

– To bardzo cenne inicjatywy i warto zainteresować nimi młodzież. Dobrym przykładem jest sejmik, podczas którego dyskusje uczestników stoją na wysokim poziomie zaś ich spostrzeżenia są bardzo dojrzałe – ocenił wójt Dobrosielski, zauważając, że dawni uczestnicy pierwszych edycji sejmików pojawiają się współcześnie w Zakrzewie… już z własnymi dziećmi. Również na Sejmikach Młodzieży.To najlepszy dowód, iż w kwestii edukacji należy zintensyfikować działania, ponieważ tylko konsekwentne, długofalowe starania mogą przynieść wymierne zmiany w wiedzy i świadomości społecznej. Co do tego zgodni byli wszyscy obecni na historycznej sali Domu Polskiego. Na zakończenie zgodnie zadeklarowali szeroko zakrojoną współpracę pomiędzy gminami północnej Wielkopolski w tym zakresie w całym 2018 roku.

KM


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy