Aktualności
INFORMACJA
2017-11-29

INFORMACJA

                W dniu 06 listopada 2017 r. Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska Delegatura w Pile pobrał próbę wody z jeziora Śmiardowskiego oraz rowu melioracyjnego stanowiącego dopływ do jeziora. Po przeanalizowaniu wyników badań stwierdzono, że przyczyną zabarwienia wody był zakwit sinic. Analizy chemiczne wody wykazały obecność azotu ogólnego i fosforu ogólnego w wysokich stężeniach. Prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia wód jeziora było odprowadzanie ścieków bytowych przez mieszkańców Nowej Świętej oraz Śmiardowa Złotowskiego.

Wójt Gminy Zakrzewo
(-) Henryk Dobrosielski


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy