Aktualności
Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2017-10-19

Dnia 18 października br. w Urzędzie Gminy Zakrzewo odbyło się spotkanie władz gminy z nauczycielami i dyrektorami wyróżnionymi za pracę w roku szkolnym 2016/2017.

Henryk Dobrosielski złożył podziękowania za wyróżniającą pracę dydaktyczno - wychowawczą, przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Wraz z życzeniami Aleksander Kaszuba (PSP im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce), Aurelia Brzezinska, Alicja Macios, Alicja Matuszak, Marzena Marek (PSP im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie), Jolanta Smukowska (PP w Starej Wiśniewce) oraz Bożena Włodarczyk (PP im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie) otrzymali nagrody Wójta Gminy Zakrzewo.

Ponadto, za sprawne kierowanie powierzoną jednostką, za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkoły oraz wkład pracy zapewniający jej należyte funkcjonowanie Henryk Dobrosielski podziękował także dyrektorom: Agnieszce Miela (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce), Arletcie Tymińskiej (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie), Elżbiecie Kozicz (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Złotowskim), Hannie Lalik (Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie), Jolancie Kaczmarek (Dyrektor Przedszkola Publicznego w Starej Wiśniewce) oraz Beacie Slotała (Dyrektor Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie).


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy