Aktualności
Ogłoszenie o terminie XXX sesji Rady Gminy Zakrzewo
2017-08-10

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

17 sierpnia 2017 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

 1. Sprawy regulaminowe:
  1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
  2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  3) przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie obrad.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy