Aktualności
PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ
2017-07-19

        W dniu 29 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego działają  Wicemarszałkowie Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski a Gminą Zakrzewo, reprezentowaną przez Wójta Henryka Dobrosielskiego została podpisana umowa o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy  finansowej na dwa projekty  realizowane w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

        Wartość całkowita projektu pn. „Po raz drugi próbujemy, bo o zdrowie zadbać chcemy! – zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjno-sportowym w Starej Wiśniewce  wraz z budową siłowni napowietrznej  wynosi 37 946,00 zł

Kwota dotacji - 15 814,00 zł

Wkład własny gminy w tym fundusz sołecki - 12 602,00 zł

Wkład własny mieszkańców (praca mieszkańców, praca sprzętu, wkład rzeczowy); 9 530,00 zł

 

        Wartość drugiego  projekt pn. „My się deszczu nie boimy, bo pod wiatą się bawimy”- wykonanie wiaty na placu rekreacyjno – sportowym w Drożyskach Wielkich wynosi  71 868,21 zł

Kwota dotacji -  30 000,00 zł

Wkład własny gminy w tym fundusz sołecki - 23 818,21 zł

Wkład własny mieszkańców (praca mieszkańców, praca sprzętu, wkład rzeczowy) -  18 050,00 zł


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy