Aktualności
Ogłoszenie o terminie XXIX sesji Rady Gminy Zakrzewo
2017-06-20

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

27 czerwca 2017 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

 

Porządek  obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2017 r.;
2) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2017 r.;
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2017-2022;
4) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
5) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,
6) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo na prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 1430

2) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 22 czerwca 2017 r. o godz. 1300

3) Komisja Rewizyjna w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 1300

4) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 1400


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy