Aktualności
Informacja o wynikach naboru
2017-02-20

Zakrzewo, 20 lutego 2017r.

BIP. 426.1.2017

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ANIMATORA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZAKRZEWIE WYBUDOWANEGO
 W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:                                                                                                                   
  Pan Piotr Buława zamieszkały w Zakrzewie

Pan Wojciech Gray zamieszkały w Zakrzewie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Piotr Buława i Wojciech Gray w pełni spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia pracy jako animator sportu. Posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz szeroką wiedzę na temat zakresu obowiązków i odpowiedzialności na tym stanowisku. Kandydaci przedstawili interesującą propozycję organizacji pracy na obiekcie.

Wójt Gminy Zakrzewo
(-) Henryk Dobrosielski


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy