Aktualności
Informacja o wynikach przetargu
2021-06-09

INFORMACJA o wyniku przetargu

Na  podstawie  § 12 ust . 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy w Zakrzewie informuje, że w dniu 31 maja 2021 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo ul. Kujańska 5 odbył się I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przedmiot przetargu:

działka ewidencyjnanr 895/1, o pow. 1136 m2, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0042 – Zakrzewo, KW PO1Z /00025429/5, przeznaczenie działki – obszar przestrzeni komunikacyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 81.532,86

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 82.354,86 zł

- ilość osób dopuszczonych do przetargu – 2

- ilość osób niedopuszczonych do przetargu – 0

- nabywca nieruchomości – Frączyk&Szultka Sp.z.o.o.

Zakrzewo, dnia 9 czerwca 2021 r.

WÓJT

( - ) Marek Buława


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy