Aktualności
Edmund Bindek nie żyje
2021-04-06

 

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 80 lat odszedł od nas niezwykle zasłużony dla Gminy Zakrzewo mieszkaniec, Pan Edmund Bindek. Przez kilkadziesiąt lat czynnie uczestniczył w życiu społecznym, był członkiem i przewodniczącym Rady Sołeckiej Wsi Zakrzewo, przewodniczącym LZS Zakrzewo i Grupy Odnowy Wsi, organizatorem wielu turniejów, wielkim propagatorem i miłośnikiem sportu, oddanym swojej pracy nauczycielem.

W 1972 roku otrzymał tytuł „Zasłużonego działacza kultury fizycznej”,  kilkukrotnie został wyróżniony „Nagrodą Kuratora”, w roku 2007 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto może poszczycić się Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką ZNP. Od  1994 do 2019 r. roku Edmund Bindek był przewodniczącym Zarządu Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnił też rolę kierownika Hali Sportowo-Widowiskowej w Zakrzewie. W ostatnich latach był aktywny na polu kulturalnym, gdyż należał do Grupy Spektaklowej seniorów działającej przy Domu Polskim w Zakrzewie.

Pan Edmund był człowiekiem bardzo pracowitym, kreatywnym, cenionym wśród mieszkańców gminy, dla młodzieży stanowiącym autorytet godny naśladowania.   Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim ś.p. Pana Edmunda Bindka składamy serdeczne kondolencje. Cześć Jego Pamięci.

Fot. A. Ławniczak


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy