Aktualności
Biskup Cieślik i Biskup Krupa Honorowymi Obywatelami Gminy Zakrzewo
2021-03-31

Z inicjatywy Wójta Gminy Zakrzewo Rada Gminy Zakrzewo nadała tytuły Honorowego Obywatela Gminy Zakrzewo księdzu Biskupowi Pawłowi Cieślikowi i księdzu Biskupowi Piotrowi Krupie. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakrzewo jest wyrazem najwyższego uznania i nadawany jest wybitnym osobistościom - osobom szczególnie zasłużonym dla gminy, których działalność przyczyniła się do rozwoju lub promocji gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury czy sportu. Doceniając osiągnięcia i zaangażowanie duchownych wójt Marek Buława w lutym skierował do Rady Gminy Zakrzewo wnioski o nadanie tego tytułu biskupom.

Biorąc pod uwagę zasługi ks. bp. Pawła Cieślika i ks. bp. Piotra Krupy,  Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy, Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych i Komisja Rewizyjna zapoznały się ze złożonymi wnioskami i bez wyjątku zaopiniowały je pozytywnie. Podczas wczorajszych obraz sesji Rady Gminy Zakrzewo zostały przyjęte uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zakrzewo księdzu Biskupowi Pawłowi Cieślikowi oraz nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zakrzewa księdzu Biskupowi Piotrowi Krupie.

Obaj sprawowali ważne urzędy kościelne, posiadają tytuły naukowe doktora i pełnili istotne funkcje na uczelniach wyższych. Pomimo dużego zaangażowania w życie kościoła i długoletnią ciężką pracę zarówno w kraju, jak zagranicą, księża biskupi nigdy nie zapomnieli o swoim pochodzeniu i przez okres swej posługi pełnili rolę ambasadorów Gminy Zakrzewo.

Ksiądz Biskup Paweł Cieślik jest duchownym znanym i cenionym w całym kraju, szczególnie zauważalne jest jego wszechstronne wykształcenie i wielkie oddanie głoszeniu Ewangelii.  Przez cały okres swojej posługi duszpasterskiej pamiętał on o swojej Małej Ojczyźnie i często odwiedzał Zakrzewo i inne miejscowości gminne podczas różnorodnych uroczystości kościelnych, wielokrotnie celebrując nabożeństwa i Msze Święte. Pomimo rozlicznych obowiązków i wielkiej odpowiedzialności, z jaką wiązały się poszczególne etapy kościelnej służby Księdza Biskupa, nigdy nie zapominał on o swoim pochodzeniu i zawsze podkreślał swój bliski związek z Gminą Zakrzewo. Przez długie lata  otaczał opieką duszpasterską mieszkańców Zakrzewa i okolicznych miejscowości. Bp Senior Cieślik cieszy się olbrzymim autorytetem oraz szacunkiem wśród całej lokalnej społeczności - bez względu na wyznawaną religię - i jest doskonałym ambasadorem gminy oraz miłośnikiem jej historii i chlubnych patriotycznych tradycji. 

Ks. Biskup Senior Piotr Krupa  również jest od dzieciństwa mocno związany z Gminą Zakrzewo. Rodzice biskupa mieszkali w Drożyskach Wielkich, zatem wywodzi się on z parafii p.w. św. Marii  Magdaleny w Zakrzewie. Jak sam przyznaje, idee Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła w znacznym stopniu ukształtowały jego charakter i osobowość. Bp Krupa jest piewcą historii przodków, historii rodu, ziemi, którą oni uprawiali i na której żyli, ziemi, która kształtowała ich umysły, dusze, charaktery, która doprowadziła ich do Pana Boga, gdyż w jego ocenie znajomość własnej historii oraz korzeni to najlepsza szkoła i forma kształtowania osobowości i charakteru.  Nauka księdza patrona Domańskiego jest bardzo bliska ks. biskupowi, gdyż rodzice biskupa byli Rodlakami i Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła, on sam zna je na pamięć i stara się według nich żyć. Powszechnie podkreśla się bliskość i serdeczność bp. Krupy oraz jego wyjątkowy kontakt z wiernymi, skromność i życzliwość dla każdego. W czasie swojej posługi wielokrotnie odwiedzał on gminę uświetniając swoim udziałem i zaangażowaniem uroczystości kościelne organizowane na terenie tutejszych parafii. W swojej działalności duszpasterskiej dał się poznać jako przyjaciel Gminy Zakrzewo który jest emocjonalnie bardzo blisko związany z ziemią swoich przodków, ziemią, która ukształtowała jego poglądy i osobowość.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy