Aktualności
Separatory wspomogą oczyszczanie
2021-03-26

W tym tygodniu w Zakrzewie przy ul. ks. dra Bolesława Domańskiego pracownicy Samorządowego Zakładu Komunalnego wykonali prace polegające na montażu dwóch nowych separatorów kondensacyjnych pod powierzchnią drogi. To kolejny etap prac instalacyjnych, gdyż w ciągu ostatnich lat zamontowano w sumie aż dziesięć tego typu urządzeń w Zakrzewie, Starej Wiśniewce oraz Śmiardowie Złotowskim.

Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych. Źródła ścieków i nieczystości są zróżnicowane: mogę być to zarówno wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni dróg jak i te wprowadzane do wody z pojazdów, chodników czy kostek brukowych. Dzięki separatorom drogowym, zanim trafią do kanalizacji, zostają one najpierw oczyszczone ze szkodliwych substancji.

Ma to o tyle duże znaczenie, że ekologia i ochrona środowiska są jednym z priorytetów władz Gminy Zakrzewo. Walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy są jej dużymi zaletami, zaś w obecnych czasach dbałość o stan środowiska  jest tak naprawdę obowiązkiem wszystkich mieszkańców, bo za stan otaczającej nas przyrody odpowiadamy my sami.  


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy