Aktualności
Konsultacje społeczne
2021-01-19

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAKRZEWO DOTYCZĄCA KOLSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYKAZU KĄPIELISK I OKREŚLENIA SEZONU KĄPIELOWEGO NA TERENIE GMINY ZAKRZEWO

Wójt Gminy Zakrzewo, podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do dnia 22 lutego 2021r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:gkm@zakrzewo.org.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zakrzewo.

Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Zakrzewo ( przejdź )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy