Aktualności
Przyjaźni z Mouroux ciąg dalszy
2021-01-20

Partnerstwo pomiędzy Gminą Zakrzewo a francuskim merostwem Mouroux będzie kontynuowane – taką deklarację, w czasie wideokonferencji, zgodnie złożyli wójt Marek Buława oraz mer Michel Saint-Martin.

Zakrzewo i Mouroux  łączy wieloletnia przyjaźń, która rozpoczęła się jeszcze w latach 90-tych XX wieku. Choć na przestrzeni trzech dekad miała ona różne natężenie, to w ciągu ostatnich kilku lat rozkwitła na nowo. Poza oficjalnymi wymianami te relacje przełożyły się również na kontakty osobiste i przyjaźnie pomiędzy mieszkańcami obu gmin.

Wiosną 2020 r. w Mouroux odbyły się wybory samorządowe, które przyniosły zmianę na stanowisku mera –Sylvie Tournoux zastąpił Michel Saint-Martin. Inauguracja jego kadencji przypadła jednak na bardzo trudny okres, związany głównie z organizacją pracy i funkcjonowania merostwa oraz jednostek poległych w dobie pandemii.

Spotkanie zapoznawcze z udziałem obu włodarzy miało charakter wideokonferencji. Ze strony francuskiej udział w niej brał mer -  Michel Saint-Martin oraz zastępca mera do spraw stowarzyszeń, młodzieży i kultury -  Vincent Nicoladie, natomiast Gminę Zakrzewo reprezentował wójt Marek Buława oraz radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Henryk Szopiński. Rolę tłumacza pełniła Anna Guraj.

Jak wyjaśnił mer już wcześniej, w skierowanym do wójta liście, proces nawiązywania relacji trwał kilka miesięcy ze względu na konieczność realizacji wielu niecierpiących zwłoki zadań, w tym przygotowania szkół i placówek do normalnego funkcjonowania w dobie pandemii. Wszystkie te wyzwania stanęły przed nowo wybranym merem w pierwszych miesiącach po objęciu stanowiska.

Spotkanie było okazją to wzajemnego zapoznania i nawiązania relacji, które na pewno znajdą swoją kontynuację – pod tym względem zarówno wójt gminy Zakrzewo jak i mer Mouroux byli zgodni. Wójt Marek Buława już wcześniej oficjalnie zaprosił mera Michela Saint-Martin do Zakrzewa, który oświadczył, że z radością odwiedzi naszą gminę.  Pan mer miał okazję być już w Polsce, która jako kraj zrobiła na nim wspaniałe wrażenie.

Niestety w obecnej sytuacji epidemicznej panującej na całym świecie bardzo trudno będzie zrealizować wymianę partnerską jeszcze w tym roku, dlatego też Marek Buława oraz Michel Saint-Martin wstępnie ustalili, że francuska delegacja odwiedzi gminę Zakrzewo najwcześniej w roku 2022.

Pomimo różnic kulturowych i bariery językowej, władzom Zakrzewa i Mouroux bardzo szybko udało się znaleźć porozumienie. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze i prócz osobistego zapoznania uczestników przyniosło też interesującą dyskusję związaną głównie z tematyką ekologii i ochrony środowiska (co jest wartością szczególnie istotną dla mera Saint-Martin) oraz pozwoliło na zarysowanie kierunków przyszłej współpracy również w dziedzinie kultury, gospodarki czy turystyki.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy