Aktualności
ZGK odbierze choinki
2021-01-08

Związek Gmin Krajny prosi  o wystawianie przed nieruchomość w miejscu wyznaczonym do gromadzenia odpadów selektywnych - naturalne świąteczne drzewko (bez ozdób) w terminach zbiórki odpadów selektywnych zgodnie z harmonogramem odbioru, który dostępny jest na stronach internetowych: http://zgk.zlotow.pl oraz http://mzuk-zlotow.pl w terminie do 05 lutego 2021 r. Prosimy o wystawianie choinek w całości.

Związek Gmin Krajny w Złotowie informuje również, że choinki (również sztuczne) można oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Złotowie, Lipce, Ratajach, Zakrzewie oraz Tarnówce.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy