Aktualności
Informacja o wyniku przetargu
2020-12-02

INFORMACJA

o wyniku przetargu

Na  podstawie  § 12 ust . 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy w Zakrzewie informuje, że w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo ul. Kujańska 5 odbył się II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej szkoły nieruchomości gruntowej.

Przedmiot przetargu

Przedmiot przetargu stanowi zabudowana budynkiem byłej szkoły nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 120/7 o pow. 1,1599 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0042 – Śmiardowo Złotowskie (KW PO1Z/00012526/1), 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 830 000,00 zł

Liczba osób dopuszczonych lub niedopuszczonych do udziału w przetargu:

Do udziału w przetargu nie przystąpiła żadna osoba fizyczna ani podmiot posiadający osobowość prawną.

Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – w wyniku przetargu nie wyłoniono nabywcy.

WÓJT

( - ) Marek Buława


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy