Aktualności
Informacja o realizacji zadania
2020-11-25

Zakrzewo, dnia 25 listopada 2020 r.

GN.041.11.2019                                                                                 

Wójt Gminy Zakrzewo informuje,

że przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m i długości:

- 1,11 km, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3  położoną w obrębie Osowiec i działki nr 540, 494 położone w obrębie Głomsk,

- 0,58 km, stanowiącej działkę ewidencyjną nr  590  położoną w obrębie Zakrzewo,

- 0,18 km, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 24 położoną w obrębie Drożyska Wielkie i działkę nr 340/3 położoną w obrębie Zakrzewo

zostały zrealizowane z udziałem Środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr 1792/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. Koszt całkowity zadania wynosił 167 902,87 zł, kwota dotacji 150 000,00 zł.               

  WÓJT

  ( - ) mgr Marek Buława


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy