Aktualności
Nieodpłatana pomoc prawna – wyłącznie zdalnie
2020-10-20

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa Sars-Cov-2 w trosce o zdrowie i w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starostwo Powiatowe w Złotowie informuje, iż od 20 października 2020 r. do odwołania: wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie złotowskim prowadzone będą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (do wyboru: telefon, e-mail). Szczegółowa informacja znajduje się na stronie bip.zlotow-powiat.pl w zakładce -> nieodpłatna pomoc prawna.  Obowiązuje rejestracja telefoniczna: od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 11:00 pod nr telefonu 509-709-724. Zgłoszeń można dokonywać również pocztą elektroniczną na adres: izabela.szmyt@zlotow-powiat.pl.  Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy