Aktualności
Uprawa maku i konopi włóknistych
2020-10-19

UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH

W związku z rozpoczęciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prac nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego  w 2021 r. oraz rejonizacji tych upraw niezbędne jest uzyskanie z terenu Gminy Zakrzewo informacji o proponowanej powierzchni uprawy maku i/lub konopi włóknistych w 2021 r.  W związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych uprawą maku lub konopi włóknistych rolników o zgłaszanie w terminie do 30 października  br. powierzchni planowanych upraw.

Jednocześnie przypominamy, że producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy, zobowiązani są do zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

WÓJT

 ( - ) Marek Buława


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy