Aktualności
Gmina inwestuje w sieć wodociągową
2020-09-30

Gmina Zakrzewo sfinansowała zakup i instalację zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 100 m³ na terenie stacji uzdatniania wody w Zakrzewie, który stanowi kolejny etap modernizacji istniejącego systemu zasilania w wodę gminnej sieci wodociągowej.

Trzech mężczyzn wykonujących prace przy dwóch betonowych kręgach, które będą podstawą zbiorników

Wcześniej, przed ustawieniem zbiornika, siłami pracowników Samorządowego Zakładu Komunalnego wykonane zostały betonowe podstawy pod zbiornik.  Inwestycja ta pozwoli na zmianę sposobu zasilania sieci wodociągowej z układu jednostopniowego pompowania na układ dwustopniowego pompowania, czego efektem będzie stabilizacja ciśnienia wody w sieci odbiorczej na stałym poziomie oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii na terenie gminy.

Podnośnik na łańcuchach przenosi zbiornik z przyczepy auta dostawczego na betonowane podstawy

Koszt zakupu i instalacji nowego zbiornika przekroczył 94 tys. zł. Podobna modernizacja zostanie przeprowadzona również w Starej Wiśniewce – obecnie gmina jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz pozyskiwania stosownych pozwoleń.

Dwóch mężczyzn - kierownik Samorządowego Zakładu Komunalnego oraz Wójt Gminy patrzą na jakość ustawienia zbiornika


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy