Aktualności
Urząd zatrudni bezrobotnych
2020-09-30

Wójt Marek Buława podpisał z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie, Justyną Falkowską-Wrzeszcz umowę w sprawie organizacji prac interwencyjnych, które prowadzone będą na terenie Gminy Zakrzewo. W spotkaniu, podczas którego omówiono zakres prowadzonych prac oraz ich organizację, uczestniczyła również Jolanta Bąbińska, specjalista ds. aktywizacji zawodowej.

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, które następuje w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy. Prace interwencyjne są specyficzną formą zatrudniania, która ma na celu głównie pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy w normalny sposób. Pozwalają one nabrać umiejętności i wiary w siebie, jak również wprowadzić z powrotem w rytm codziennej pracy, by w przyszłości takie osoby łatwiej mogły znaleźć zatrudnienie.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy