Aktualności
Prymusi u Wójta
2020-06-29

Wójt Gminy Zakrzewo wręczył najlepszym uczniom szkół podstawowych stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w minionym roku szkolnym. Ze względu na stan epidemii rozdanie nagród i listów gratulacyjnych podzielone zostało na grupy. Wójtowi towarzyszyli przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo Krzysztof Doroszuk oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych Dorota Kowalczyk.

Piątkowe spotkanie było dobrą okazją do skierowania pod adresem gminnych prymusów słów uznania. Wójt Marek Buława pogratulował uczniom wyróżniających wyników (wszyscy oni osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0) i życzył równie dobrych osiągnięć w przyszłości oraz udanego wakacyjnego wypoczynku. Ocenił, że stypendium jest symbolicznym wyrazem uznania dla osiągnięć i chęci w trudnym okresie nauki, która od marca prowadzona była zdalnie.

Lista najlepszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020:

PSP Zakrzewo

Patryk Rostankowski
Julia Szopieraj
Maria Kaper
Martyna Szopieraj
Hanna Banach
Patrycja Duda
Adrianna Palacz
Łukasz Weinstock
Jakub Brzeczkowski
Jan Graczkowski
Maja Konnek
Agata Linda
Marianna Graczkowska
Julia Żabicka
Sandra Nowakowska
Julia Przybyła
Alexandra Hallek
Dominik Alwin
Martyna Massel
Patryk Grochowski

ZSP Stara Wiśniewka

Jakub Chrustowski
Alan Gracz
Jakub Kaczmarek
Helena Paciorek
Antoni Ziach
Melania Paciorek
Wojciech Kierzek

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy