Aktualności
Gmina z dofinansowaniem
2020-06-25

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wójt Marek Buława podpisał umowę na wsparcie zadania pn. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Stara Wiśniewka w zakresie przebudowy drogi gminnej.

Gmina Zakrzewo przygotowała i złożyła wniosek o wsparcie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który w konkursie został oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do realizacji. Dzięki temu samorząd pozyskał dofinansowanie zadania w kwocie 855.769 zł, co stanowi nieomal 80% kosztów kwalifikowalnych zadania. Ze swej strony gmina dołoży ponad 258 000  zł, dzięki czemu jeszcze w tym roku przebudowana będzie droga biegnąca przez Starą Wiśniewkę. Podpisanie dokumentów pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, Łukaszem Mikołajczykiem, a gminą otwiera drogę do rozpoczęcia procedur przetargowych, które powinny ruszyć w najbliższych dniach.  


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy