Aktualności
Od poniedziałku zajęcia opiekuńcze
2020-05-22

W Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. dra Bolesława Domańskiego wszystko przygotowane już jest na ponowne przyjęcie uczniów.

Począwszy od 25 maja do odwołania organizowane będą wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy, która czynna będzie w godzinach od 6:45 do 15:15. Szkoła została dokładnie zdezynfekowana, pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

Wszystkie stoły, krzesła, ławki czy też inne przedmioty znajdujące się w sali, które będą użytkowane przez dzieci, zostały zdezynfekowane i będą regularnie czyszczone zgodnie z wymogami sanitarnymi. Dzieciom będzie mierzona temperatura, nie będą wpuszczane dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi.

Uczniowie zobowiązani będą również do zachowania bezpiecznego dystansu oraz dezynfekcji rąk, zatem zachowane zostaną wszystkie obowiązujące zasady i wytyczne bezpieczeństwa.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy