Aktualności
Gmina przedłuża terminy dla przedsiębiorców
2020-05-14

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców. Wobec powyższego Rada Gminy Zakrzewo jako pierwsza w powiecie złotowskim na mocy kompetencji wynikających z art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)  w dniu 17 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XVIII.148.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. (Dz. U. Woj. Wielkop. poz. 3545 z dn. 21 kwietnia 2020 r.) 

Na mocy tej Uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedłuża się do 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest złożenie oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej przedsiębiorcy w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Podjęcie powyższej Uchwały przez Radę Gminy Zakrzewo ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców, choć z pewnością są one większe, jednak możliwości tegorocznego budżetu gminy oraz strategia finansowa na najbliższe lata nie pozwalają w tym okresie na inną formę pomocy.

Treść uchwały ( przejdź )

Wzór wniosku ( Word, PDF )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy