Aktualności
Pamiętali o Księdzu Patronie
2020-04-21

Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Zakrzewo oraz Domu Polskiego-Centrum Idei Rodła uczcili pamięć ks. Patrona Bolesława Domańskiego. Wiązanki kwiatów na grobie księdza Bolesława Domańskiego w 81. rocznicę jego śmierci złożyli wójt Marek Buława, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Doroszuk, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych RG Dorota Kowalczyk wraz z dyrektor Domu Polskiego-Centrum Idei Rodła Barbarą Matysek-Szopińską oraz radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Henrykiem Szopińskim.  

Ks. Domański był prezesem Związku Polaków w Niemczech w latach 30-tych XX wieku uchodził za przywódcę duchowego i politycznego polskiej mniejszości narodowej w Republice Weimarskiej i III Rzeszy. Zmarł 21 kwietnia 1939 w Berlinie i został pochowany w Zakrzewie; msza żałobna i pogrzeb niezłomnego proboszcza stały się ostatnimi przed II wojną światową manifestacjami mniejszości Polaków w Niemczech.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy