Aktualności
855 tysięcy zł dofinansowania na drogę
2020-04-17

Gmina Zakrzewo pozyskała kwotę 855 tys. zł dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Starej Wiśniewce. Koszt całkowity zadania przekroczy 1 milion złotych. 16 kwietnia ogłoszone zostały wyniki naboru wniosków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Wśród zadań, które zostały ujęte na liście podstawowej, zatem zostały zakwalifikowane do wsparcia, znalazł się wniosek pn. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Stara Wiśniewka w zakresie przebudowy drogi gminnej.

Koszt zadania ogółem opiewa na kwotę  1 069 712 zł, z czego dofinansowanie FDS wyniesie 80% całości tj. 855 769 zł, zaś resztę, niespełna 213 943 zł - stanowi wkład własny Gminy Zakrzewo. Termin realizacji zadania określony został na okres od czerwca do listopada 2020 r. Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania. Wsparcie rządowe uzyska w skali całego kraju 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy