Aktualności
Wyciąg z wytycznych Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami
2020-04-10

Wyciąg z wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania  zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez  niego chorobę COVID-19(w czasie trwania pandemii / epidemii) z dnia 3 kwietnia 2020 roku

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE
· Jednorazowe maseczki i rękawiczki, które mieszkańcy stosują, by zminimalizować  ryzyko zarażenia się koronawirusem, powinny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ
· Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
· Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w woreczku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI (chore
lub podejrzane o chorobę zakaźną)
· Zaleca się, żeby odczekać 72 godziny od zamknięcia specjalnie przeznaczonego do tego celu (otrzymanego od operatora) czarnego worka z odpadami zanim przekaże się go osobie odbierającej.
· Osoba przebywająca w izolacji powinna, w miarę możliwości, spryskać worek z odpadami preparatem wirusobójczym.
· Nie należy zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności, nie należy też go zgniatać.
· Po zapełnieniu worka, należy go związać i wystawić worek z pomieszczenia, w którym się przebywa, aby ktoś inny mógł wyrzucić go do śmietnika.
· Osoba, która wynosi odpady od osób przebywających w izolacji, powinna założyć rękawiczki. Worek należy włożyć do drugiego worka, zamknąć go szczelnie przy pomocy taśmy samoprzylepnej czy sznurka oraz oznaczyć go datą i godziną zamknięcia.
· Specjalnie przeznaczony do tego celu (otrzymany od operatora) czarny worek z odpadami należy przenosić w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów (w miarę możliwości do specjalnego pojemnika przeznaczonego na te odpady, jeżeli operator taki podstawił).
· Po wyrzuceniu odpadów należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce.
· Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory czy świetlówki powinny być pozostawione w domu i przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdy tylko zakończy się izolacja, a punkty takie będą funkcjonowały.

Apelujemy do mieszkańców budynków wielorodzinnych, żeby zamykali klapy pojemników i kontenerów na odpady, które stoją w altanach śmietnikowych. Mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy gromadzą odpady w workach, prosimy o zabezpieczenie ich przed dostępem do nich osób postronnych oraz zwierząt. Operator po otrzymaniu informacji od wojewody, policji czy ośrodków pomocy społecznej na temat osób objęty izolacją podejmie stosowne działania, zgodne z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in. dostarczenie odpowiednich worków, transport czy terminy odbioru. Drodzy mieszańcy prosimy o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych
wytycznych, ponieważ tylko odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy