Aktualności
Sprzęt przekazany do szkół
2020-04-06

Wójt Marek Buława przekazał dyrektorkom szkół zestawy komputerowe do prowadzenia zdalnych zajęć. Gmina Zakrzewo znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymała nieomal 60 tys. zł na realizację projektu Zdalna Szkoła, dzięki czemu do gminnych placówek trafiło 27 nowych komputerów.  Zgodnie z porozumieniem pomiędzy dyrektorkami, do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. dra B. Domańskiego w Zakrzewie powędrowało 17 urządzeń, 10 zaś do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce.  Projekt Zdalna Szkoła realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Co istotne finansujący uwzględnia specyficzną sytuację na rynku oraz niezbędność dokonania zakupów, dając samorządom stosunkowo dużą elastyczność związaną z zakupem urządzeń w oparciu o własne, wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień i dostaw, co umożliwia szybkie działanie.  Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych i pokazało, że w wielu przypadkach na przeszkodzie ku skutecznej zdalnej edukacji stanęły braki sprzętowe.


27 laptopów dla uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Zakrzewo w ramach

Programu Zdalna Szkoła

Gmina Zakrzewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 999,94 zł na zakup 27 sztuk laptopów w ramach programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku realizacji zadań oświatowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 27 laptopów zostanie przekazanych do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli z terenu Gminy.

Celem projektu jest eliminacja wykluczenia cyfrowego poprzez zakup komputerów do nauki zdalnej. Na dofinansowanie w wysokości  59.999,94 zł składały się środki UE w wysokości: 50.777,95 zł  oraz środki z budżetu państwa w wysokości: 9.221,99 zł


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy