Aktualności
60 tys. zł na komputery do szkół
2020-04-03

Gmina Zakrzewo znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzyma nieomal 60 tys. zł na realizację projektu Zdalna Szkoła, dzięki czemu w najbliższych dniach do szkół trafi 27 nowych komputerów.

Począwszy od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wniosek Gminy Zakrzewo został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania, co oznacza, że samorząd otrzyma kwotę 59.999,94 zł na zakup sprzętu. 27 nowoczesnych laptopów w najbliższych dniach zostanie przekazanych do użytku gminnych szkół – Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. dra B. Domańskiego w Zakrzewie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce.  Projekt Zdalna Szkoła realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy