Aktualności
ZGK - odbiór śmieci od osób objętych kwarantanną
2020-04-02

Zarząd Związku Gmin Krajny informuje,  że w związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 roku  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,  odpady komunalne wytworzone w nieruchomości lub lokalu mieszkalnym,  w którym ma miejsce kwarantanna należy gromadzić w czarnych workach,  które za zgodą zainteresowanych zostaną dostarczone przez operatora. Tak zgromadzone odpady, w szczelnie zamkniętym czarnym worku  należy umieścić w pojemniku przeznaczonym na zbiórkę odpadów zmieszanych.  W tym wypadku nie obowiązuje zbiórka selektywna. Kontakt w sprawie zlecenia nieodpłatnego dostarczenia czarnych worków: Miejski Zakład Usług Komunalnych, tel. : (67) 263 30 11. Zapotrzebowanie i sposób dostawy worków zainteresowany uzgadnia bezpośrednio z Operatorem.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy