Aktualności
Świętowali sołtysi
2020-03-02

Dzień Sołtysa corocznie przypada 11 marca, jednak ze względów organizacyjnych gminne obchody zorganizowano w tym roku nieco wcześniej. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. W przypadku gminy Zakrzewo warto podkreślić, że parytet płci został zachowany, gdyż władze w poszczególnych sołectwach sprawuje siedem pań i siedmiu panów.

W sobotę w sali wiejskiej w Starej Wiśniewce odbyła się uroczystość z okazji Gminnego Dnia Sołtysa. Udział w nich brali wójt Marek Buława, zastępca wójta Dorota Murach, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Doroszuk wraz z pozostałymi radnymi, radny wojewódzki Henryk Szopiński oraz starosta powiatu złotowskiego, Ryszard Goławski.

W czasie części oficjalnej władze złożyły, w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców, serdeczne podziękowania wszystkim sołtysom za codzienny trud, zaangażowanie na rzecz rozwoju wsi i poprawy  jakości życia społeczeństwa lokalnego. Wszyscy otrzymali symboliczne listy podziękowania oraz drobne upominki, w ich stronę popłynęły także słowa uznania.  

W gronie sołtysów oficjalnie powitany został także Karol Walentyn, nowo wybrany sołtys Nowej Wiśniewki, któremu wójt życzył powodzenia i wytrwałości w realizacji stojących przed nim wyzwań. Prócz chwil wesołych i radosnych nie mogło zabraknąć momentów zadumy, gdyż wśród zebranych zabrakło po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat śp. Bogdana Żabickiego, którego pamięć uczczona została minutą ciszy.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy