Uruchomienie dwóch mieszkań chronionych współfinansowane jest ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.
 
Cel zadania: wsparcie mieszkaniowe osób ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę psychiczną.
 
DOFINANSOWANIE: 70 000,00 ZŁ
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 107 500 ZŁ