Utworzenie Klubu Seniora współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Wielkopolskiego w ramach  Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.

Cel zadania: zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

Kwota dofinansowania: 119 791,00 zł.