Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, zrealizowano projekt pn. „Młody, Senior ćwiczą chętnie więc siłownia w Ługach będzie”-budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Ługi, którego zakres obejmował zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego. Wartość zadania zgodnie z umową to 25 584,00 zł, z czego dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego to 15 000,00 zł.

W realizacji zadania uczestniczyli mieszkańcy, którzy w ramach pracy własnej uprzątnęli i przygotowali teren pod inwestycję oraz uprzątnęli teren po zakończeniu prac i wyrównali nawierzchnię gleby przy urządzeniach.
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.