31 grudnia 2020 r. została oddana do użytku inwestycja realizowana w ramach zadania pn. “Zagospodarowanie terenu w miejscowości Stara Wiśniewka w zakresie przebudowy drogi gminnej”.

 

W ramach inwestycji  przebudowane zostały dwa odcinki dróg, wybudowano chodniki, zjazdy do posesji, miejsca postojowe, kanalizację deszczową oraz zagospodarowano skwery i tereny zielone.

 

Wykonawcą zadania była firma Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 880 991,82 zł

 

Wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 625 416,24 zł

 

Wkład własny stanowi kwotę 255 575,58 zł w tym sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 227 303,01 zł.

 

Trwa realizacja zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Stara Wiśniewka w zakresie przebudowy drogi gminnej”.

 

W ramach inwestycji przebudowane zostaną dwa odcinki dróg, wybudowane będą chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa oraz zostaną zagospodarowane skwery i tereny zielone. Wykonawcą zadania jest firma Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa.

 

Całkowity koszt zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych wynosie 880 990,82 zł wysokość dofinansowania 625 416,24 zł.