W dniu 26 kwietnia 2022 r. zastępca Wójta Gminy Zakrzewo Dorota Murach oraz skarbnik Damian Czajka podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim o dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wiśniewka wraz z budową kanalizacji deszczowej” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
W ramach inwestycji  przebudowana zostanie droga w Starej Wiśniewce o długości 0,315 km wraz z budową chodnika i  budową kanalizacji deszczowej. Początek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest przy budynku Szkoły Podstawowej.    Przebudowa drogi ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z mastyksu grysowego SMA8, chodników oraz zjazdów i dojść do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej. Droga będzie posiadała spadek poprzeczny 2% dwustronny.

Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowao chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m z lokalnymi zwężeniami chodnika ze względu na granice pasa drogowego  oraz istniejące budynki, a także zjazdy do posesji z kostki betonowej. Droga zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi, zjazdy I chodniki będą ograniczone opornikami betonowymi.
 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 282 035,31 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 616 985,31 zł
Wkład własny stanowi kwotę 642 733,84 zł.
 


                                                    Informacja na profilu społecznościowym Gminy Zakrzewo: https://www.facebook.com/gminaZakrzewo/posts/4778947995549646