Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej położonej w Kujankach. W ramach zadania na odcinku 0,245 km została wykonana nowa nawierzchnia drogi z kostki betonowej, powstały miejsca postojowe o nawierzchni z płyt ażurowych oraz wykonano oświetlenie. Nawierzchnia drogi, miejsc postojowych i zjazdów zostało wykonane z uwzględnieniem szybkiego odprowadzenia wody opadowej przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych.
Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł.