W dniu 20 kwietnia 2024 r., dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”.
Zadanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kultura w drodze”.
Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł
Wkład własny Gminy Zakrzewo: 4 000,00 zł