W 2017 r. Gmina Zakrzewo nawiązała współpracę z Polską Spółką Gazownictwa z siedzibą w Koszalinie. Polska Spółka Gazownictwa w  2018 r. zamierza określić możliwość gazyfikacji Gminy Zakrzewo. Powyższa współpraca i jej wyniki będą miały duże znaczenie dla mieszkańców, z  uwagi na  wejście w życie od 1 maja 2018 r. uchwały antysmogowej, która zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw stałych. Ponadto wszystkie kotły zakupione po 1 maja 2018 r. będą musiały spełnić normy określone w uchwale. Jednym z etapów oceny potencjału możliwości budowy sieci gazowej jest poznanie preferencji osób fizycznych i przedsiębiorców.

 

Polska Spółka Gazownictwa opracowała ankiety określające zainteresowanie użytkowaniem gazu ziemnego. W związku z powyższym, prosimy wszystkie zainteresowane osoby oraz przedsiębiorstwa o wypełnienie ankiet umieszczonych poniżej bądź dostępnych w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, w instytucjach użyteczności publicznej i u sołtysów.  Wypełnione ankiety należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Zakrzewie (pokój nr 15) do dnia 30 maja 2018 r. Wyniki prac Polskiej Spółki Gazownictwa zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w  Zakrzewie oraz w wersji papierowej na sołeckich tablicach ogłoszeń.

1
Ankieta klienci indywidualni [PDF, 1MB | DOCX, 0,1MB]
2
Ankieta klienci instytucjonalni [XLSX, 0,1MB]